یک هاست پرقدرت برای سایت میزبانی سایت های حرفه ای شما

کیفیت مناسب + قیمت پایین + پشتیبانی سریع + دامنه ir رایگان

هاست لینوکس حرفه ای پلن اول

حجم 5 گیگابایت
دامنه رایگان ir دارد
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد یوزر FTP نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
نصب رایگان CMS بله

هاست لینوکس حرفه ای پلن دوم

حجم 8 گیگابایت
دامنه رایگان ir دارد
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد یوزر FTP نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
نصب رایگان CMS بله

هاست لینوکس حرفه ای پلن سوم

حجم 10 گیگابایت
دامنه رایگان ir دارد
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد یوزر FTP نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
نصب رایگان CMS بله

هاست لینوکس حرفه ای پلن چهارم

حجم 15 گیگابایت
دامنه رایگان ir دارد
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد یوزر FTP نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
نصب رایگان CMS بله

هاست لینوکس حرفه ای پلن پنجم

حجم نامحدود
دامنه رایگان ir دارد
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد یوزر FTP نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
نصب رایگان CMS بله