بهترین پلن را انتخاب کنید.

سریع سفارش بدید ، زود تحویل بگیرید!!!!

سرور مجازی NVMe آلمان - پلن اول

پردازنده؛ 1 هسته ای - 3.6 گیگا هرتز
رم؛ 512 مگابایت - DDR4
هارد؛ 20 گیگابایت - SSDNVMe
پهنای باند؛ نامحدود!
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ تمام توزیع های لینوکسی ، ویندوز سرور 2008

سرور مجازی NVMe آلمان - پلن دوم
  • 1 هسته ای - 3.6 گیگا هرتز پردازنده
  • 1 گیگابایت - DDR4 رم
  • 25 گیگابایت - SSDNVMe هارد
  • نامحدود! پهنای باند
  • 1 گیگابایت ظرفیت پورت ها
  • تمام توزیع های لینوکسی ، ویندوز سرور 2008 سیستم پیشنهادی
سرور مجازی NVMe آلمان - پلن سوم

پردازنده؛ 2 هسته ای - 3.6 گیگا هرتز
رم؛ 2 گیگابایت - DDR4
هارد؛ 35 گیگابایت - SSDNVMe
پهنای باند؛ نامحدود!
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ تمام توزیع های لینوکسی ، ویندوز سرور 2012

سرور مجازی NVMe آلمان - پلن چهارم

پردازنده؛ 2 هسته ای - 3.6 گیگا هرتز
رم؛ 4 گیگابایت - DDR4
هارد؛ 30 گیگابایت - SSDNVMe
پهنای باند؛ نامحدود!
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ تمام توزیع های لینوکسی ، ویندوز سرور 2016

سرور مجازی NVMe آلمان - پلن پنجم

پردازنده؛ 3 هسته ای - 3.6 گیگا هرتز
رم؛ 6 گیگابایت - DDR4
هارد؛ 60 گیگابایت - SSDNVMe
پهنای باند؛ نامحدود!
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ تمام توزیع های لینوکسی ، ویندوز سرور 2016

سرور مجازی NVMe آلمان - پلن ششم

پردازنده؛ 3 هسته ای - 3.6 گیگا هرتز
رم؛ 8 گیگابایت - DDR4
هارد؛ 100 گیگابایت - SSDNVMe
پهنای باند؛ نامحدود!
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ تمام توزیع های لینوکسی ، ویندوز سرور 2016

سرور مجازی NVMe آلمان - پلن هفتم

پردازنده؛ 4 هسته ای - 3.6 گیگا هرتز
رم؛ 12 گیگابایت - DDR4
هارد؛ 150 گیگابایت - SSDNVMe
پهنای باند؛ نامحدود!
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ تمام توزیع های لینوکسی ، ویندوز سرور 2016

سرور مجازی NVMe آلمان - پلن هشتم

پردازنده؛ 4 هسته ای - 3.6 گیگا هرتز
رم؛ 16 گیگابایت - DDR4
هارد؛ 200 گیگابایت - SSDNVMe
پهنای باند؛ نامحدود!
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ تمام توزیع های لینوکسی ، ویندوز سرور 2016