سرور های پرقدرت از آلمان

سرور مجازی SATA آلمان - پلن اول

پردازنده؛ 1 هسته ای - 3.2 گیگا هرتز
رم؛ 512 مگابایت - DDR3
هارد؛ 20 گیگابایت
پهنای باند؛ نامحدود!
فضای بکاپ؛ 10 گیگابایت
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ توزیع های لینوکسی 32 بیت،ویندوز سرور 2003

سرور مجازی SATA آلمان - پلن دوم

پردازنده؛ 1 هسته ای - 3.2 گیگا هرتز
رم؛ 1 گیگابایت - DDR3
هارد؛ 40 گیگابایت
پهنای باند؛ نامحدود!
فضای بکاپ؛ 15 گیگابایت
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ توزیع های لینوکسی 32بیتی،ویندوز سرور2008

سرور مجازی SATA آلمان - پلن سوم

پردازنده؛ 2 هسته ای - 3.2 گیگا هرتز
رم؛ 2 گیگابایت - DDR3
هارد؛ 60 گیگابایت
پهنای باند؛ نامحدود!
فضای بکاپ؛ 20 گیگابایت
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ تمام توزیع های لینوکسی ، ویندوز سرور 2012

سرور مجازی SATA آلمان - پلن چهارم

پردازنده؛ 2 هسته ای - 3.2 گیگا هرتز
رم؛ 4 گیگابایت - DDR3
هارد؛ 80 گیگابایت
پهنای باند؛ نامحدود!
فضای بکاپ؛ 30 گیگابایت
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ تمام توزیع های لینوکسی ، ویندوز سرور 2012

سرور مجازی SATA آلمان - پلن پنجم

پردازنده؛ 3 هسته ای - 3.2 گیگا هرتز
رم؛ 6 گیگابایت - DDR3
هارد؛ 200 گیگابایت
پهنای باند؛ نامحدود!
فضای بکاپ؛ 40 گیگابایت
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ تمام توزیع های لینوکسی ، ویندوز سرور 2016

سرور مجازی SATA آلمان - پلن ششم

پردازنده؛ 4 هسته ای - 3.2 گیگا هرتز
رم؛ 8 گیگابایت - DDR3
هارد؛ 400 گیگابایت
پهنای باند؛ نامحدود!
فضای بکاپ؛ 100 گیگابایت
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ تمام توزیع های لینوکسی ، ویندوز سرور 2016

سرور مجازی SATA آلمان - پلن هفتم

پردازنده؛ 4 هسته ای - 3.2 گیگا هرتز
رم؛ 12 گیگابایت - DDR3
هارد؛ 600 گیگابایت
پهنای باند؛ نامحدود!
فضای بکاپ؛ 150 گیگابایت
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ تمام توزیع های لینوکسی ، ویندوز سرور 2016

سرور مجازی SATA آلمان - پلن هشتم

پردازنده؛ 4 هسته ای - 3.2 گیگا هرتز
رم؛ 16 گیگابایت - DDR3
هارد؛ 800 گیگابایت
پهنای باند؛ نامحدود!
فضای بکاپ؛ 200 گیگابایت
ظرفیت پورت ها؛ 1 گیگابایت
سیستم پیشنهادی؛ تمام توزیع های لینوکسی ، ویندوز سرور 2016