بهترین پلن را انتخاب کنید.

سریع سفارش بدید ، زود تحویل بگیرید!!!!

VPS Enterprise

سرور مجازی
نصب رایگان

 • 2 گیگابایت محدودیت رم
 • 500 محدودیت اتصال
 • 885000 تومان قیمت دائمی
Ultra VPS Enterprise

سرور مجازی
نصب رایگان

 • 4 گیگابایت محدودیت رم
 • 800 محدودیت اتصال
 • 1205000 تومان قیمت دائمی
one CPU Enterprise

سرور اختصاصی
نصب رایگان

 • 1 هسته محدودیت سی پی یو
 • 1,800,000 تومان قیمت دائمی
two CPU Enterprise

سرور اختصاصی
نصب رایگان

 • 2 هسته محدودیت سی پی یو
 • 2,880,000 تومان قیمت دائمی
eight CPU Enterprise

سرور اختصاصی
نصب رایگان

 • 8 هسته محدودیت سی پی یو
 • 7,196,000 تومان قیمت دائمی
four CPU Enterprise

سرور اختصاصی
نصب رایگان

 • 4 هسته محدودیت سی پی یو
 • 4,760,000 تومان قیمت دائمی